On va néixer exactament el Barça?

 

Article publicat a «L’Esportiu» el dia 10 d’Octubre de 2016

Els canvis urbanístics a la ciutat de vegades ens despisten a l’hora de situar llocs. Hem vist tot sovint les fotografies històriques del gimnàs amb els seus rètols i hem cregut fermament que eren del lloc on es va fundar el FC Barcelona. Les fotografies són, evidentment, del gimnàs Solé, però no de la seu del gimnàs on es va fundar el club

Plaques conmemoratives existents al carrer Montjuïc del Carme cantonada amb Doctor Fortuny

Plaques conmemoratives existents al carrer Montjuïc del Carme cantonada amb Doctor Fortuny

Raval. Cantonada del carrer Pintor Fortuny amb Montjuïc del Carme. Als baixos de l’edifici una Oficina de l’habitatge de l’Ajuntament de Barcelona i al costat el Museu de les Il·lusions. A la façana que dóna a Montjuïc del Carme just al costat de la placa que ens indica el nom del carrer n’hi ha una de commemorativa. Més ben dit, són dues plaques, una sobre l’altre. En la que fa de fons, rectangular hi figura «Placa recuperada de la façana de l’antic Gimnàs Solé i col·locada en el mateix indret amb motiu del centenari del F.C.Barcelona. Barcelona 29 de novembre de 1999» Al damunt d’ella una placa rodona en marbre negre. «En aquest local va ésser fundat el F.C.Barcelona per Joan Gamper el dia 29-11-1899 Amb motiu del 75 aniversari. Barcelona, novembre 1974».

Pàgina publicitària al

Pàgina publicitària al «Anuario-Riera» de 1899

Aquell dia a les nou del vespre, els fundadors del F.C. Barcelona, els «dotze apòstols» tal com els van batejar el 1924 tot coincidint amb els actes del 25e. aniversari del Club, es reuniren a la sala d’armes on cada dia donava classes el mestre d’esgrima Ferruchio Girowich. Allà s’hi reuniren sis catalans (Pere Cabot, Josep Llobet, Carlos Pujol, Enrique Ducay, Bartomeu Terrades i Lluis d’Ossó), tres suissos (Hans Gamper, Otto Künzle i Walter Wild), un alemany (Otto Juntament amb ells, quatre periodistes: l’Albert Serra de «La Vanguardia», el Carlos Ossorio y Gallardo d'»El Noticiero Universal», el Narciso Masferrer de «Los Deportes» i el Josep Elias Juncosa, «Corredisses», de «La Veu de Catalunya». En aquella reunió tan sols es va arribar a acordar la que seria la primera junta directiva i el nom del Club: «Football Club Barcelona». La presidència va recaure en el suís Walter Wild doncs en Gamper, tot i ser qui havia fet publicar l’anunci per a formar l’equip, el dia 22 de octubre al setmanari «Los Deportes», no va poder ser escollit president per no arribar a la majoria d’edat establerta, en aquells moments als vint-i-tres anys, doncs feia tot just una setmana havia complert els vint-i-dos. Tot i així va estar escollit capità de l’equip. El càrrec de Secretari va ser per Lluís de Ossó i com a Tresorer va ser escollit Bartomeu Terrades. El nom triat va ser

Publicitat del Gimnàs Solé a l'any 1915

Publicitat del Gimnàs Solé a l’any 1915

el de la ciutat que els acollia, com també havien fet, al mes d’abril del mateix any, en la fundació del «Barcelona Lawn Tennis Club», avui dia el Reial Club de Tennis Barcelona i que entre els seus fundadors hi figuraven els germans Parsons i els Witty integrants també d’aquell primer «Football Club Barcelona» juntament amb d’altres amb qui també compartirien afició i pertinença als dos Clubs.

El «Gimnàs Solé» estava situat al carrer Montjuïc del Carme núm. 3, com indiquen ja anuncis inserits a la premsa el setembre de 1878 i on se l’anomena com «Gran Gimnasio Higiénico Recreativo» i n’era el seu director en Francisco Solé. El seu horari era de 7 a 22 h. En ell, i a part del gimnàs pròpiament dit, hi havia una sala d’armes on es practicava i es donaven classes d’esgrima, floret, sabre i espasa. Comptava, també, amb una sala per a les dones, en locals totalment separats i independents si fem cas als anuncis i articles de l’època. Igualment incorporava serveis d’hidroteràpia i banys amb aigua dolça i de mar i donava la possibilitat de fer-los a domicili transportant les corresponents banyeres, tal i com es descriu a «La Ilustració Catalana» en el seu número del  15 de març de 1886.

Projecte de prolongació del carrer Pintor Fortuny a 1916 amb la cruïlla amb Montjuïc del Carme. Traç gruixut correspon a l'espai ocupat pel

Projecte de prolongació del carrer Pintor Fortuny a 1916 amb la cruïlla amb Montjuïc del Carme. Traç gruixut correspon a l’espai ocupat pel «Retiro de Mujeres»

El 1894 ja havia ampliat les instal·lacions amb l’edifici del mateix carrer número 5 i perllongat l’horari fins a  les 23 h. El 1897 obren ja de 6 del matí fins a les 12 de la nit. El 1910 el gimnàs passa a propietat de Manuel Grau Solé i el 1914 es trasllada al carrer de Fortuny num. 2 (ara Pintor Fortuny). En aquest gimnàs es va concentrar als darrers anys del segle XIX i primers del XX la més gran activitat esportiva de la ciutat seguint els corrents de l’higienisme de l’època i del regeneracionisme de l’educació física. El 1897 s’instal·là en el local les oficines i la redacció de la revista “Los Deportes”, de periodicitat quinzenal i, que en el seu primer número del 1 de Novembre de 1897, es denomina òrgan oficial del “Real Club de Regatas”, del “Club Velocipédico” i de la “Asociación Catalana de Ginmástica”, aquesta darrera fixant la seva seu en el mateix local. El 1899, i poques setmanes abans de la reunió fundacional del Futbol Club Barcelona hi fixà la seva seu la “Sociedad Los Deportes” (no confondre amb la revista). El 1907 el gimnàs tornà a ser seu d’una nova fundació, en aquest cas la del Club Natació Barcelona i el 1909 la del «Solé Pedestre Club».

Projecte de prolongació del carrer Pintor Fortuny a 1916 amb la cruïlla amb Montjuïc del Carme amb la numeració existent a les finques.

Projecte de prolongació del carrer Pintor Fortuny a 1916 amb la cruïlla amb Montjuïc del Carme amb la numeració existent a les finques.

Ara bé, és l’indret just on estava el famós «Gimnàs Solé» per a tots els culers? Corresponen les fotografies al lloc on es va fundar el «Football Club Barcelona»? Si ens atenim al que publicaven els anuncis del gimnàs, l’adreça era carrer Montjuïc del Carme número 3 i 5. Hem vist tot sovint les fotografies del gimnàs amb els seus rètols que hem cregut fermament eren del lloc on es va fundar el F.C. Barcelona.Però a cops l’observació dels detalls ens duen a engany i ara podem afirmar que les fotografies són, evidentment, del «Gimnàs Solé» però no de la seu del gimnàs on es va fundar el Club. Si mirem amb atenció les fotografies, veurem que al fons hi ha un mur que talla el carrer i on s’hi veuen uns rètols amb les inscripcions «Gimnasio, Esgrima. Baños y Duchas. Baños a domicilio». Quin carrer era el que quedava tallat? Doncs l’aleshores anomenat carrer Fortuny. La via moria en el mur que delimitava l’antiga «Casa d’exercicis de Sant Ignasi» dins el que fou primer convent dels jesuïtes a la ciutat i que després, a finals del segle XVIII va ocupar el denominat «Retiro de Mujeres» que amb anterioritat havia estat al carrer de Robadors, lloc d’acollida

Enderroc del mur del carrer Fortuny a 1935. L'edifici de la dreta just abans del mur acollí la seu social del Club i les oficines entre 1921 i 1924. Foto de Carlos Pérez de Rozas.

Enderroc del mur del carrer Fortuny a 1935. L’edifici de la dreta just abans del mur acollí la seu social del Club i les oficines entre 1921 i 1924. Foto de Carlos Pérez de Rozas.

d’exprostitutes, nens i captaires i que no va ser enderrocat fins a l’any 1935 en què es va obrir el carrer fins a les Rambles aprofitant l’incendi dels grans magatzems «El Siglo» el dia de Nadal de 1932 sobre la base d’un projecte que ja datava de 1916 i que havia estat posposat en vàries ocasions. Així doncs, la cantonada que veiem a les fotografies ha de ser per força al costat esquerre del carrer si ens situem mirant cap a les Rambles i que corresponien antigament a l’adreça de Fortuny número 2 i número 2 bis. És per tant que aquestes fotografies estan preses a partir de 1914 i en cap cas corresponen al «Gimnàs Solé» on va ser fundat el «Football Club Barcelona» sinó a la seva darrera seu, que ocuparia el que avui són els edificis del carrer Pintor Fortuny números 18 i 20 respectivament just a la cantonada amb el carrer del Notariat. Val a dir que l’edifici que

Aspecte actual de la cantonada on hi havia el Gimnàs Solé a 1915

Aspecte actual de la cantonada on hi havia el Gimnàs Solé a 1915

ocupa el número 18 (Casa Felipe Alomar), construït pel mestre d’obres Joan Frexe i Vilardaga, encara manté l’estructura original amb la decoració de la façana amb els elements geomètrics i vegetals que

emmarquen l’obertura així com les franges verticals d’estuc, que flanquegen les obertures, i els balcons amb les baranes de fosa i les mènsules on es sostenen. Igualment la casa que ocupa la cantonada pròpiament dita manté els espais d’obertures que es veuen a la fotografia encara que l’edifici ha estat reformat. Ambdós edificis formen part de l’anomenat Eixample del Raval, en els terrenys alliberats per l’enderroc, el 1874, de l’antic convent del Carme,

Acte de col.locació placa commemorativa en el 75e. Aniversari del Club

Acte de col.locació placa commemorativa en el 75e. Aniversari del Club

cremat a 1835 i posteriorment desamortitzat. La crema del convent s’esdevécom a conseqüència de la revolta produïda a la plaça de toros del Torín, a la Barceloneta, el 25 de juliol de 1835, un any després de la seva inauguració i després d’una corrida que no vaagradar als espectadors que emplenaven de gom a gom la plaça. Després de destrossar les 15.000 cadires i bancs, van lligar el toro mort i el van arrossegar pels carrers del que ara és el Raval. D’allà van anar a Les Rambles on s’hi va sumar gent descontenta de tota mena, i mentre uns anaven darrera el toro, per a cremar-lo, altres van anar a apedregar els convents que hi havia. No contents amb això, a darrera hora de la tarda els hi van començar acalar foc fins a arribar a cremar els cincs més grans on hi van morir 10 frares. Era la primera bullanga barcelonina explicada en una cançó popular:

«El dia de Sant Jaume
de l’any trenta-cinc
hi va haver gran broma
dintre del torín;
van sortir set toros
tots van ser dolents
això va ser la causa
de cremar els convents»

I és que en aquells temps no s’estaven de res a l’hora de protestar.

Fotografia del Carrer de Fortuny entre 1925 i 1930 on es veu la retolació del Col.legi de Notaris encara existent a l’edifici ocupat pel Gimnas Solé. Foto de Brangulí

Fotografia del Carrer de Fortuny entre 1925 i 1930 on es veu la retolació del Col.legi de Notaris encara existent a l’edifici ocupat pel Gimnas Solé. Foto de Brangulí

I la placa commemorativa? És segur que està ben col·locada? Hem de dir en primer lloc que el carrer Montjuïc del Carmeera un cul de sac, és a dir, un carrer sense sortida doncs quedava tallat pel»Retiro de Mujeres» i que per tant no existia cap edifici cantoner a Fortuny amb Montjuïc del Carme. La seva numeració en el costat dels números senars era del 1 al 15. El número 3 del carrer, primera adreça del «Gimnàs Solé», correspondria al que ha estat ocupat fins no fa gaire per «El Indio», la botiga de robes de la llar existent a la cantonada d’aquest carrer amb el del Carme número 24, casa coneguda com de Ramón de Martí i construïda el 1861 per en Pablo Sambró i Badia. Els magatzems «El Indio» van ser fundats el 1870 per l’indià F. Mitjans. És així que el primer «Gimnàs Solé» estava ubicat en la partinterior del que, amb posterioritat, després ocupà la botiga. És per tant que la placa hauria de col·locar-se força metres més avall del carrer en direcció al del Carme, on ara hi ha una tàpia amb un fanal a la paret. Just allà era el número 5 del carrer. El gimnàs i tots el restes van desaparèixer en l’ampliació dels magatzems «El Indio» efectuada el 1920 quan l’activitat va passar a mans d’ Andreu Alsina qui va encarregar la renovació total del local als decoradors Vilaró i Valls. El 1922 ja es va poder admirar aquest magnífic local modernista existent al carrer del Carme  i el seu vestíbul que va ser en el seu moment el primer aparador porxat i més gran de la ciutat.

Anuari Ciutat Barcelona 1904. Noms de carrer, numeracions i on comencen i acaben.

Anuari Ciutat Barcelona 1904. Noms de carrer, numeracions i on comencen i acaben.

Es diu que al carrer Montjuïc del Carme se’l coneixia en aquells temps com el carreró de «El Indio» precisament perquè donava entrada als magatzems del local i, que pel seu interior, es podia passar directament al carrer de Fortuny sense haver de donar la volta pel carrer del Doctor Dou.

Carrer Montjuïc del Carme avui dia. El número 5 del carrer estava just a on hi ha el primer fanal

Carrer Montjuïc del Carme avui dia. El número 5 del carrer estava just a on hi ha el primer fanal

Però les sorpreses no acaben aquí en aquest tros del Raval. I és que el 1921, vint-i-dos anys després que els «dotze apòstols» es reunissin al Gimnàs Solé, la directiva del «Football Club Barcelona» va triar una nova seu social per a les oficines del Club. L’adreça: Carrer Fortuny número 1. Històricament, i així encara ho marca la web del Club, s’ha situat sempre, en el mapa, en la cantonada de Doctor Fortuny amb Les Rambles. Evidentment això no era possible perquè en aquells anys aquesta cantonada simplement no existia. La seu era just davant del més nou Gimnàs Solé, el de les fotografies, en el costat dret del carrer Fortuny en direcció a Rambles, just abans del mur que delimitava el «Retiro de Mujeres».

Vista aerea actual i situación dels antica Gimnàs Solé

Vista aerea actual i situación dels antica Gimnàs Solé

Espai emblemàtic

El gimnàs Solé va concentrar en els darrers anys del segle XIX i primers del XX la major activitat esportiva de Barcelona seguint els corrents de l’higienisme de l’època i del regeneracionisme de l’educació física. A banda del Barça, en aquella època l’Asociación Catalana de Gimnasia hi tenia fixada la seu social, i també va ser l’escenari de la fundació de Club Natació Barcelona (1907).

29 de novembre del 1899. És la data de la fundació oficial del Barça per part dels anomenats “dotze apòstols”, un d’ells Joan Gamper.

Final Copa de Europa 1992. 1’’60 de cine

Artículo publicado en http://www.footballcitizens.com el 3 de Junio de 2.015

 

RESUMEN DE TODO LO ANTERIOR

20 de Mayo de 1992. Hace más de 110 minutos que el balón rueda por el mítico Wembley. El equipo que maravilla a todos los aficionados al fútbol desde la llegada de Johan Cruyff a su banquillo no tiene su mejor noche. Enfrente, la Sampdoria. Ha quedado muy lejos ya la escena en que Johan se dirige a sus jugadores. “No merece la pena haber sufrido tanto para llegar hasta aquí y ahora tener miedo a perder. Esbozad una sonrisa y salid a divertiros en este precioso campo. Jugar una final en la cuna del fútbol no tiene precio”.

ESCENA 1.

Plano

El balón se halla unos tres metros más allá del semicírculo del área que defiende la Sampdoria y unos seis metros desplazado a la derecha de la línea perpendicular imaginaria del centro de la portería. Desde el momento en que el árbitro ha señalado la falta cometida sobre Eusebio, Ronald Koeman se ha quedado con el balón y Hristo Stoichkov permanece quieto en el lugar desde donde habrá que lanzarse. Los dos, uno al lado del otro conversan y solicitan al colegiado la colocación de la barrera y la distancia a la que debe colocarse. 49 segundos en los que el búlgaro no se ha movido de sitio. 49 segundos en los que se ha mantenido ajeno a todo lo que acontece a su alrededor, observando cómo hasta seis jugadores rivales protestan al árbitro y en los que tiene tiempo incluso de indicar a Pep Guardiola que se retire del lugar. La cabeza alta y protegiendo el balón que ha depositado Ronald Koeman en el suelo. Con la barrera ya formada llega tambien Bakero a la escena. Hasta ese momento se había mantenido alejado del centro de atención. Uno frente al otro con el balón entre ambos. Hristo siempre con el balón en la punta de su bota. Mientras, el holandés y el vasco señalan al árbitro y protestan la distancia a la que se halla formada la barrera. Él continúa exactamente igual, en la misma posición, con los brazos en jarras. Se va a efectuar, por fin, el lanzamiento. Hristo pisa el balón con la zurda y lo pone en juego. El esférico rueda hacia Bakero. Ha transcurrido un minuto y doce segundos desde que el árbitro ha interrumpido el juego con su silbato para señalar la falta realizada sobre Eusebio.

Contraplano

Pagliuca ha colocado 7 hombres en la barrera. Seis de ellos, juntos, cubren su lado izquierdo. Los tres más altos desplazados al extremo de ese costado. El séptimo separado un metro de la barrera. El guardameta claramente vencido hacia el costado derecho ve el balón por el espacio que deja ese séptimo hombre a la barrera. Todo queda reducido a eso. El triángulo que forman los tres jugadores del Barça y la formación en línea de la Sampdoria. Y Pagliuca en primer término. Ve como el búlgaro ha colocado el pie sobre el esférico con las manos apoyadas todavía en las caderas. El balón se desplaza hacia la su derecha donde Bakero la espera. Poco más de un metro ha sido el recorrido que ha hecho la pelota por sobre el césped, precioso y cuidado de Wembley. Tres de los jugadores que forman en la derecha de la barrera salen a tapar el lanzamiento. El guardameta ligeramente flexionado da un pequeño salto hacia su izquierda, 25-30 cm justo en el momento en que Koeman golpea el balón. Pagliuca se impulsa con su pierna derecha y vuela con su brazo derecho extendido hacia el mismo costado de su portería. Su guante blanco busca con afán el balón. Esos 30 cm del salto separan a uno y otro de la gloria.

Plano

Un segundo y 60 centésimas. Ese es el tiempo transcurrido desde que Stoitchkov puso el balón en juego con la planta de su bota hasta que rebasó la línea de gol. Tiempo en el que tres de los defensores colocados en la barrera corrieron hacia el balón que había detenido Bakero en el lugar justo en que debería impactarlo Koeman. Tiempo en el que tres jugadores del Futbol Club Barcelona tocaron el esférico una sola vez cada uno de ellos. Tiempo en el que la pelota cruzó el área para entrar por el lado derecho del guardameta rival. El protagonista es el balón. La cámara sigue su trayectoria. Desaparecen de la escena el trío protagonista del lanzamiento. En la imagen tan solo la estirada del guardameta junto a los cuatro hombres que restaban aún formados en la barrera. Tres jugadores más de la Sampdoria y uno del Barça ejercen de comparsas mirando la trayectoria del balón hasta que este acaba reposando en el fondo de la portería.

Plano zenital

Stoichkov se ha alejado del lugar donde había estado todo el tiempo desde el momento en que había puesto en juego el balón. Cuatro pasos hacia atrás lo han llevado a la esquina inferior derecha de la escena. Tras el impacto y ver como el balón entra en la portería, Koeman inicia una carrera hacia atrás de seis zancadas para luego girar y dirigirse de nuevo hacia el área que defiende la Sampdoria, perseguido por sus compañeros hacia la línea de fondo para acabar deteniéndose junto a la bandera de córner del ataque izquierdo del Barça. Es una carrera enloquecida, con los brazos abiertos y los puños apretados en los que esquiva a sus propios compañeros que corren tras él. Ningún abrazo entre ellos  Solo sus sprints para alcanzar al rubio holandés.

ESCENA 2.

Plano

Salón de una casa familiar. Un televisor encendido y un hombre de unos 50 años de pie junto a él. Le separan escasos centímetros de la pantalla. Las lágrimas le resbalan por sus mejillas. No parpadea con la mirada fija en la pantalla. 15-20 segundos de imagen fija sino fuera por el televisor donde siguen apareciendo distintas imágenes. El hombre se gira y se dirige a un sillón aún mirando la pantalla. Se sienta y coge el vaso que tiene delante. Líquido transparente, con alguna burbuja, hielo y una rodaja de limón. Observa el vaso que sostiene su mano derecha frente a él como si fuera un trofeo. De sus labios salen unas palabras, casi musitadas. “Ara sí. Aquest any, per fí, sí”

FICHA TÉCNICA

Liga de Campeones 1991/1992 (final): FC Barcelona 1 – 0 UC Sampdoria

Estadio: Wembley (70.827 espectadores)

Arbitro: Aron Schmidhuber (GER)

Incidencias: amonestó a Jose Mari Bakero (m. 74) por parte del Barcelona. Amonestó a Moreno Mannini (m. 39) Pietro Vierchowod (m. 68) Roberto Mancini (m. 117) por parte de la Sampdoria.

ALINEACIONES

FC BARCELONA: Zubizarreta; Eusebio, Ferrer, R.Koeman, Nando, Juan Carlos; Baquero, Guardiola (Alexanco 113’), M.Laudrup; Salinas (Goicoechea 64’), Stoichkov. DT. Johan Cuyff

SAMPDORIA: Pagliuca; Mannini, Lanna, Vierchowod, Katanec; Lombardo, Pari, Cerezo, I.Bonetti (Invernizzi 72’); Vialli (Buso 100’), Mancini. DT. Vujadin Boskov

GOLES

Koeman (1 – 0, m. 112)

Final Mundial 1954. El milagro de Berna

Artículo publicado en http://www.footballcitizens.com el 28 de junio de 2.014

21 Septiembre 2012. Atardecer en Budapest, concretamente en Pest, la parte más oriental y llana de la ciudad, separada de Buda por el Danubio. En el banco de hierro forjado con respaldo y asiento en madera, pintada de marrón, que se encuentra frente a la Heladería Lavanda en la esquina de la calle Sas Utca con Zrinyi Utca,donde empieza la gran plaza de Szent Istvan Tér está sentado un anciano. Desvalido, con un bastón como todo acompañante, pantalones y camisa raída junto a unos zapatos de rejilla es su vestimenta.  Al fondo de la gran explanada que conforma la calle en este punto, la imponente Szent István Bazílika  descansa sobre una base a la que se asciende por seis escalones. En su frontispicio la leyenda “Ego sum via veritas et vita”.

Debe rondar los ochenta años. Lleva toda la tarde en el banco sujetando un viejo periódico y un par de flores amarillas en su regazo. Ha visto pasar la comitiva de personalidades del País y del Fútbol Club Barcelona en dirección a la basílica. Ha abierto y cerrado el periódico varias veces, leyendo y mirando las diferentes fotografías que en él aparecen. Una sobresale entre todas. “Aranycsapat”. El equipo de oro. Los Mágicos Magiares. En el pie se leen estos nombres: Grosics, Buzánsky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, József Tóth, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor, Budai, Mihály Tóth, Kárpáti, Várhidi, Kovács, Szojka, Machos, Csordás, Palotás, Gellér, Gulyás. Los 22 hombres, dirigidos por Gusztáv Sebes que Hungría llevó al Mundial de 1954 disputado en Suiza. Quería estar cerca de su ídolo en un día como hoy. Han transcurrido más de 33 años desde que “Cap d’Or” como le llamaron los catalanes, se precipitase al vacío desde el cuarto piso de la Clínica Quirón de Barcelona sin aún haber cumplido los cincuenta. Hoy sus restos llegaban a Budapest, su ciudad natal, para reposar junto a los de Ferenc Puskás. ¡Que mal adjudicado el sobrenombre de “Cabeza de Oro”! Sàndor Kocsis era mucho más que “Tete d’Or”. Máximo goleador del Mundial de 1.954 con la friolera de once goles marcados en tan solo cinco encuentros que, a día de hoy, aún permanece como la mejor marca goleadora en la historia de los Mundiales por partido jugado. 75 goles en 68 encuentros con la selección, con un total de 7 hat-tricks.

En la fase inicial Hungría se enfrentó a Corea del Sur (9 a 0) anotando 3 goles, y a Alemania Federal (8 a 3) con 4 goles más en su haber. En este encuentro se lesionaría Puskás, para solo reaparecer en la final del torneo. En cuartos de final tuvieron como rival a Brasil, que vestía en este Mundial con la camiseta amarilla por primera vez, (4 a 2) con Sàndor Kocsis incrementando su listado con 2 tantos más, en un encuentro donde Brasil apostó por el juego duro rozando la violencia y conocido como “la Batalla de Berna”. El “The Times” en su crónica explicaba que “nunca en mi vida he visto golpes tan crueles”. Con el 3 a 2 en el marcador el brasileño Nilton Santos derribó brutalmente a Bozsik que respondió con un puñetazo de este a la cara del brasileño y que dio origen a un corto combate de boxeo entre dos de los más grandes jugadores que ha dado la historia del fútbol.  Ambos fueron expulsados del terreno de juego. Ya con el 4 a 2 en el marcador el colegiado inglés Mr. Ellis expulsó a Humberto por golpear a Lórant. Con el partido ya concluido los jugadores de ambos equipos se enzarzaron en un reparto de puñetazos y agresiones. Según se narra, Puskás rompió una botella en la cabeza de Pinheiro y ahí ardió Troya. La contienda continuó en los vestuarios. Un jugador húngaro inconsciente y Pinheiro y el seleccionador húngaro Gusztáv Sebes debiendo recibir puntos de sutura a causa de los botellazos sufridos fue el resultado final de la batalla.

En las semifinales contra Uruguay se repite resultado y número de goles en la que significa la primera derrota de la selección sudamericana en toda la historia de los mundiales. Considerado como uno de los mejores partidos disputado en todas las ediciones del torneo, los noventa minutos de juego reglamentarios acababan en un empate a 2 con lo que debía jugarse una prórroga que cayó de lado magiar. Hungría había derrotado a las máximas favoritas, junto a ella misma, para levantar el trofeo. En la final le aguardaba, de nuevo, Alemania.

Entre 1948 y 1956 la selección húngara, “Aranycsapat”, disputó un total de 52 partidos internacionales. La revolución futbolística que significó aquel equipo, con apoyos en corto y constantes intercambios de posiciones, con una velocidad en la circulación del balón que tardó décadas en igualarse, con la irrupción en escena de lo que hoy llamamos falso nueve en la figura de Hidegkuti, podría considerarse como el primer equipo en practicar lo que posteriormente se llamó como fútbol total. Los magiares, mágicos, de oro, habían tomado Wembley el 25 de Noviembre de 1953 en un encuentro que sigue siendo un placer ver y considerado aún por muchos el mejor partido de todos los tiempos. Inglaterra sucumbía, por un rotundo 3 a 6. Por primera vez en la historia los padres del fútbol eran derrotados en su suelo. Hungría había disparado 35 veces entre los tres palos del marco inglés. Bobby Robson declaraba haberse enfrentado a marcianos. “Nos demolieron”. Las desdichas inglesas no acabaron ahí. Solicitaron la revancha en suelo húngaro en un encuentro celebrado poco antes del mundial, el 23 de Mayo. El resultado fue de 7 a 1.

RFA-HONGRIE (3-2)Llegaban a la final del Mundial tras treinta y dos partidos invictos y maravillando al mundo con su juego. El fútbol socialista como lo definiría el seleccionador Gusztáv Sebes. Se tardaría 20 años en ver algo parecido sobre un terreno de juego.

El anciano sigue sentado en el banco. El par de flores amarillas siguen en su regazo y sus ojos, fijos en las imágenes del periódico, parecen acuosos, vidriosos. Da la sensación que en cualquier momento una lágrima puede descender por sus mejillas. Muy cerca de él un grupo de turistas alemanes escuchan las indicaciones de una guía. Uno de ellos, se fija en el anciano y en el periódico que lee. Debe rondar los sesenta años. No presta atención al grupo cuando este se dirige hacia la basílica para realizar la visita programada. Sigue mirando con atención al viejo húngaro. Gira la cabeza para darse cuenta que sus acompañantes ya están en la escalinata de acceso al interior del templo y no duda. Con tres pasos se dirige al banco y toma asiento al lado del octogenario arrancando a este de su ensimismamiento. Un “guten tag” y una leve inclinación de cabeza es todo lo que se cruzan.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania dejó de ser un país unificado para dividirse en tres estados y sus correspondientes selecciones. La selección sarrense, la selección oriental alemana y la selección occidental alemana aunque esta siguió representada por la Federación Alemana de Fútbol. Aún así, en el mundial celebrado en Brasil en 1950 (que debía haberse celebrado en Suiza en 1949) quedó excluida su participación por la FIFA como castigo por los crímenes cometidos por el nazismo.

En 1954, los Mundiales regresaban a Europa, en concreto a Suiza por ser en esos momentos la única nación no devastada por la guerra y que contaba con la necesaria infraestructura organizativa. Además celebraría el cincuentenario de la creación de la FIFA que tiene su sede central en Zurich. Dieciséis selecciones divididas en cuatro grupos de cuatro con una primera participación de un país asiático (Corea del Sur). Y por primera vez en la historia con la televisión presente. Ocho países de Europa (Francia, Gran Bretaña, Bélgica, Italia, Dinamarca, Países Bajos, Suiza y Alemania) tendrían la posibilidad de ver los encuentros. 16 días antes se habían agrupado las cadenas televisivas de estos países para dar nueve encuentros de la Copa del Mundo junto a la salida de las 24 Horas de Le Mans y el discurso del Papa. Nacía Eurovisión.

La selección alemana tan solo había realizado un partido de preparación antes del Mundial contra la anfitriona Suiza con un resultado a su favor de 5 a 3. En la fase clasificatoria se había medido contra Noruega y Sarre. Cuatro partidos disputados con tres victorias y un empate ante Noruega, doce goles a favor y tres en contra. Estos eran todos sus datos. Los veintidós jugadores que se presentaron en Suiza fueron Turek, Laband, Kolhmeyer, Bauer, Erhardt, Eckel, Posipal, Mai, Mebus, Liebrich, Metzner, Rahn, Morlock, Klodt, Ottmar Walter, Fritz Walter, Hermann, Biesinger, Pfaff, Schäfer, Kubsch y Kwiatkowski. Su seleccionador Sepp Herberger.

Los dos hombres seguían en el banco aunque ahora sus hombros casi se rozaban. Ambos se miraban intercambiando gestos y palabras. A menudo observaban juntos las diferentes imágenes del periódico. El turista alemán nació, según contaba en 1.947. No había conocido jamás a su padre. Quizás era hijo de uno de los millones de casos de violación sufrido por mujeres alemanas, “trofeos de guerra”, tras el final del conflicto.  Entre 1945 y 1948 se realizan en Alemania, según fuentes históricas, más de dos millones de abortos ilegales. El viejo húngaro le señala con su índice una fotografía concreta y le acerca el periódico. Férenc Purczeld, el “Comandante Galopante” y Fritz Walter intercambiándose los banderines ante la mirada del árbitro inglés William Ling. El capitán germano, jugador del FC Kaiserlauten, llegaba al Mundial con 33 años. Reclutado como paracaidista del ejército alemán fue hecho prisionero en 1943 por las tropas soviéticas y recluido en el campo de prisioneros de Marmaros-Sziget. Al tomar los soviéticos el control del campo deciden trasladar a los presos a un gulag de la Siberia. Curiosamente, un húngaro, encargado de la custodia de los presos que había visto jugar a Walter poco antes de estallar la guerra,  ante Hungría declaró que este no era alemán sino austríaco. El “yo a ti te conozco. Hungría 3-5 Alemania. Budapest, 3 de mayo de 1942. Marcaste dos goles” del soldado húngaro le salvó la vida. A finales de 1945 regresaba a Kaiserslauten. Más tarde, diría no a las ofertas del Nancy francés y del Atlético de Madrid de Helenio Herrera entre otros. Su club y la selección le otorgaron en propiedad un cine y una lavandería en su ciudad para compensar la decisión. Fritz Walter, el jugador perfecto bajo la lluvia, al que aún hoy día, cuando llueve y el terreno de juego está encharcado y pesado como los que debió pisar en Ucrania, en el campo de prisioneros, aún recuerdan en Alemania con un “hoy hace tiempo de Fritz Walter”. El hombre que tenía que ser el volante creativo de Alemania en el Mundial de 1942 que jamás se disputó, el primer jugador seleccionado para el siguiente Mundial de 1949 por Alemania, después aplazado a 1950, y que por razones antes mencionadas tampoco pudo jugar, reencarnaba, siete años más tarde el milagro alemán. El hombre que, una vez retirado, se dedicó a la rehabilitación de presos. El único jugador por el que Franz Beckenbauer siente auténtica devoción.

Alemania llego a la final del Mundial, encuadrada en el mismo grupo que Hungría con la que perdió, como ya ha quedado reseñado. Ganó su duelo con Turquía por 4 goles a 1 y debió disputar un partido de desempate frente a la misma a la que volvió a golear, esta vez con un concluyente 7 a 2. En cuartos de final derrotó a Yugoslavia por 2 goles a 0 y en semifinales batía a Austria por un escandaloso 6 a 1. Alemania llegaba de modo sorprendente a la final aunque nadie le daba la mínima posibilidad ante el juego de los magiares de oro.

En el banco frente a la heladería Lavanda, los dos hombres rejuvenecían por momentos. El viejo húngaro señalaba con su bastón diferentes puntos en el suelo de la plaza moviendo éste para señalar jugadas que solo existían en su mente. El alemán le corregía a veces, interceptando el movimiento del bastón. Estaban jugando un partido imaginario en el suelo de losas de granito de la Szent Istvan Tér. Su mente se había desplazado a 1954, al Estadio Wankdorf de Berna.

4 de Julio de 1954. Aforo de 64.000 espectadores ampliamente superado. Llueve sobre Berna. El encuentro parece un trámite para los húngaros tras deshacerse de brasileños y uruguayos y con el antecedente del 8 a 3 infligido a los germanos en la primera fase. El inicio de partido, como era norma en los magiares, fue demoledor. En el minuto 6, Puskás, que regresaba a los terrenos tras la lesión sufrida frente a los alemanes en la primera fase, anotaba el primer gol y dos minutos más tarde Czibor hacía el segundo. Todo indicaba una nueva goleada de los mágicos magiares. Y ahí apareció Alemania y su orgullo. Dos goles en los minutos 10 y 19, obra de Morlock y Rahn respectivamente, igualaban la contienda. El resto de encuentro fue de dominio claro de la selección húngara fallando clamorosas ocasiones con el guardameta alemán Turek como gran figura. El estado del terreno de juego, cada vez más pesado por la lluvia no favorecía en absoluto el juego de toque al que estaban acostumbrados. Y por si fuera poco, los botines fabricados por los hermanos Rudolf y Adi Dassler (Adidas) usaban por primera vez unos tacos que no eran de madera sino de plástico y metal con los que los jugadores resbalaban menos. Fritz Walter, el jugador al que le gustaba jugar bajo la lluvia y en campos encharcados conseguía contrarrestar el juego de los centrocampistas húngaros. Y en el minuto 84, cuando Alemania  parecía conformarse con la prórroga y su mejor estado físico, Rahn entró en el área  y su disparo con la izquierda batió a Grosics. Lo que nadie creía posible se hacía realidad en Berna. Y más cuando a falta de dos minutos para finalizar el encuentro el árbitro anulaba un gol a Puskás por fuera de juego inexistente. Por primera vez dos hermanos, Fritz y Ottmar Walter jugaban y ganaban una final. Se había materializado “el Milagro de Berna” tal y como desde entonces se conoce a la final del Mundial de 1954. En el vestuario húngaro quedaron las botellas de vino en hielo preparadas sin abrir.

En el banco ya solo estaba el anciano. El turista alemán se había puesto en pie e imitaba la voz de Herbert Zimmermann “Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Entschuldigen Sie die Begeisterung, die Fußballlaien werden uns für verrückt erklären…” (Turek, tu eres un gran tipo! Turek tu eres un dios del fútbol! Disculpen el entusiasmo. Los que no son entendidos en fútbol nos tomarán por locos…) Recordaba de pequeño haber escuchado mil y una veces la narración de la final, vendida en discos de microsurco en Alemania. Los miembros de aquel equipo se convirtieron en héroes nacionales, en mitos, en leyenda. Por primera vez el pueblo alemán tenía algo a lo que agarrarse tras la guerra. La final de Berna significaba el punto de partida para el milagro alemán, el que llevó a un país destruido y en ruinas a convertirse en la primera potencia económica europea. El pasar de la vergüenza experimentada por el nazismo a poder gritar que eran alemanes. La final produjo, en la sociedad alemana, un cambio absoluto, una euforia colectiva. Nueve años después de la ocupación de Alemania tenían un motivo para sacar a relucir su orgullo. Era su primer triunfo en Mundial pero a la vez era muchísimo más que eso. Alemania estaba en marcha. “Deutschland über alles”

El viejo se levanta parsimoniosamente del banco. El turista alemán le tiende su mano para ayudarle a incorporarse. Se apoya en su bastón y se agarra del brazo del germano mientras se dirigen a la basílica. Le explica que aquella selección fue eterna. Siguió jugando muy bien, sin perder encuentros,  esperando la revancha en 1.958. Ese desquite que nunca llegó. En 1956 acabó la historia de los mágicos magiares. Las tropas soviéticas entraron en Budapest y muchos de los integrantes de la selección, miembros del Honved de Budapest, aprovecharon que se encontraban en Bilbao para disputar un partido de Copa de Europa, para no regresar. Dispersados por varios lugares de Europa, organizaron una gira por diferentes ciudades para poder mantenerse. Una de las personas que ayudó económicamente a financiar la gira y a prestarles dinero fue Fritz Walter. Los mágicos magiares maravillaron al mundo durante ocho años. Unos ganaron y otros perdieron pero ambas selecciones se convirtieron en eternas. Curiosamente, veinte años después, en el Mundial de Alemania de 1974 aparecía en juego una selección equiparable a la Hungría del 54. La “naranja mecánica” de Johan Cruyff tomaba el relevo del fútbol total a la selección húngara de los Hidegkuti, Puskás, Kocsis o Boksik. Y como aconteció en 1954 caía también en la final frente a Alemania.

Los dos hombres han cruzado ya toda la explanada y entran en la Basílica de Szent István y se dirigen donde reposan los restos de Sandor Kócsis y Ferenc Puskás. Delante de las placas de mármol blancas el turista alemán le pide una de las flores amarillas que lleva el viejo húngaro en la mano. Se la entrega sin reparos. Han compartido más de una hora rememorando el lejano 1954 y como dos selecciones cambiaron su vida. El turista alemán escribe una breve nota en un papel que deposita junto a la flor a los pies de donde reposan los restos. “Gracias por tanto fútbol. Pudimos creer de nuevo porque ganamos simplemente a los mejores”.  El anciano le pide el bolígrafo. Siente la necesidad de escribir tambien unas palabras. “Yo estuve en Marmaros-Sziget. Hice lo que pude y debía. Es sólo fútbol”

Nota: A día de hoy, 60 años después, y según la clasificación ELO, una de las más prestigiosas, de selecciones mundiales, los mágicos magiares siguen ocupando el puesto número 1.

FICHA TECNICA

Mundial de Suiza 1954 (Final): Alemania 3 – 2 Hungría

Estadio: Wankdorfstadion de Berna. (60.000 espectadores)

Árbitros: William Ling -ING- (colegiado); Vincenzo Orlandini -ITA- y Benjamin Mervyn Griffiths -GAL- (auxiliares)

ALINEACIONES

ALEMANIA: Turek, Posipal, Liebrich, Kohlmeyer, Eckel, Karl Mai, Helmut Rahn, Max Morlock, Hans Schaefer, Fritz Walter (c), Ottmar Walter. Entrenador: Sepp Herberger.

HUNGRIA: Gyula Grosics, Jenö Buzánsky, Gyula Lórant, Mihály Lantos, József Bozsik, József Zakariás, Jozsef Toth, Sandor Kocsis, Nándor Hidegkuti, Ferenc Puskás, Zoltan Czibor. Entrenador: Gustav Sebes.

GOLES

Puskás (0 – 1 min. 6), Czibor (0 – 2 min. 8), Morlock (1 – 2 min. 10), Rahn (2 – 2 min. 18), Rahn (3 – 2 min. 84)


Videos:

Hungria – Brasil

Hungria – Uruguay

Hungria – Alemania

Filmografía:

Das Wunder von Bern  (El Milagro de Berna)

Año: 2003

Duración: 118 min

País: alemania

Director: Sönke Wortmann

Football Club Barcelona: los primeros pasos

Publicado en: http://www.am14.net el día 13 Diciembre 2.014

Extracto del diario de memorias de Eloi Junqueres, periodista deportivo y de sociedad de la época, sobre los inicios del fútbol en la ciudad de Barcelona y la fundación del “Football Club Barcelona”, descubiertas, fruto de la casualidad, por su bisnieta Ona Piulachs Junqueres en un piso de la calle Princesa de Barcelona, en pleno barrio de La Ribera.

16 Diciembre 1899

Desde el pasado día 29 de noviembre, día de la reunión en el Gimnasio Solé, han ocurrido muchas cosas en el recién creado “Football Club Barcelona”. Casi veinte días han dado para mucho.

El domingo 3 de diciembre por la tarde se concentraron, en el Velódromo de la Bonanova, la mayoría de los jugadores que disputaron el encuentro celebrado días antes de la reunión del día 29. Una nueva partida para irse conociendo y ver la predisposición que cada jugador muestra en el campo y su mejor ubicación. En “Los Deportes” ha aparecido la convocatoria al partido para atraer al público bajo un vistoso titular “Football Club Barcelona” pero no se ha publicado reseña alguna del encuentro. No pude asistir por cuanto en el Frontón se diputaban unas partidas importantes. El partido se disputó entre los distintos socios del Football Club Barcelona repartidos en dos bandos. Al haber llegado a la cantidad de ellos suficientes para formar dos equipos les permite efectuar estas partidas. Football Club Barcelona versus Football Club Barcelona. Este ha sido el primer encuentro celebrado después de la fundación del club.

El día 8 de diciembre, viernes, se celebró por fin el encuentro mencionado por Gamper en la reunión del Gimnasio Solé. El otro equipo participante fue el “Team Inglés”. Por primera vez, el recién fundado Football Club Barcelona se ha enfrentado a un rival distinto. Aunque debería esto matizarse en vista de las alineaciones presentadas. El partido, una vez más, se ha celebrado en el Velódromo de la Bonanova, iniciándose a las tres de la tarde y bajo el arbitraje del señor Leack. Los equipos han formado con los siguientes señores:

Team inglés: Arthur Witty, Ernest Witty, William Parsons, John Parsons, A. Walker, J. Morrison, J.R. Webb, D. Fitzmaurice, Stanley Harris, C.U. Raindtre.

Foot-Ball Club Barcelona: Juan de Urruela, Walter Wild, Fermín Lomba, Luís de Ossó, José Llobet, Adolfo López, Bartomeu Terrades, Hans Gamper, Otto Künzle, Eduardo Schilling.

El resultado final del encuentro ha sido de 1 goal a 0 a favor del “Team inglés”. La impresión que ha dejado el Football Club Barcelona ha sido excelente si partimos de la escasa conjunción de sus jugadores en comparación con el otro equipo que lleva ya largo tiempo disputando encuentros. Incluso pudieron ganar el partido si las dos pelotas que remataron a los palos de la portería hubiesen entrado. Los grandes aplausos del público que se ha dado cita en el Velódromo han sido para Gamper y sus carreras conduciendo muy bien la pelota y para el “goalkeeper” del equipo del Barcelona, Juan de Urruela Morales, que ha salvado un gol que ya público e incluso jugadores daban por hecho.

La nota curiosa del partido ha sido la presencia de los señores Parsons (John y William) y de los señores Witty (Arthur y Ernest) en las filas del “Team inglés” aún cuando ya son socios del Football Club Barcelona. Pero es que hasta la fecha siempre han formado parte de este conjunto. Y ello ha hecho que, junto a la falta de asistencia de diversos socios del club, el encuentro se haya tenido que disputar con tan solo 10 jugadores por team.

El domingo día 10, se celebró en los campos del Hotel Casanova, acabado como quien dice de inaugurar, y organizada por la Sociedad “Los Deportes”, una magnífica fiesta deportiva. En ella, y con la representación del Football Club Barcelona en su presidente Walter Wild, junto a los presidentes de la “Unión Velocipédica Española” y de la “Associació Catalana de Gimnàstica”, se han celebrado diversas carreras ciclistas, de motocicletas y automóviles junto a varias carreras a pie. En la de 800 metros el vencedor ha estado el señor socio del Barcelona Francisco Cruzate, llegando a poca distancia del ganador, el señor Hans Gamper. Al acabar la fiesta, y conversando con los señores Wild y Gamper, me han mostrado el interés en poder disputar los encuentros en este nuevo terreno a la vez de poder utilizar alguna dependencia del Hotel como vestuario. La prevista para los próximos días creación del “Català Foot-Ball Club” que ya viene disputando partidos desde el pasado mes de octubre hace que vean que deberán compartir el terreno del Velódromo de la Bonanova con ellos. Y, seguro, traerá problemas. Por la tarde del mismo día se ha disputado un nuevo encuentro en las instalaciones del Velódromo de la Bonanova. Un partido de nuevo, como el disputado el día 3, entre los diferentes socios del club.

El miércoles pasado, día 13 de diciembre, tal y como me había avisado Walter Wild, se celebró una nueva reunión de los socios del nuevo Club en el Gimnasio Solé. Según la información que previamente me había facilitado, habría que rehacer la Junta Directiva ante el interés del “Team inglés” en fusionarse con el nuevo team “Football Club Barcelona”. Era lógico una vez que este equipo quedaría muy mermado de efectivos tras la incorporación de varios de ellos al Club de nueva creación. Esto supondría un aumento de socios pero a la vez alteraría significativamente la filiación de socios entre extranjeros y catalanes. A la vez aumentaba la presencia de protestantes (metodistas, evangelistas y anglicanos) en el equipo con el riesgo que podría suponer para señores como De Ossó, Terrades o Urruela. Miembros del “Team Inglés” disputaban partidos en la ciudad desde 1892 y algunos habían ya participado en los encuentros que Hans Gamper organizaba en Sant Gervasi de Cassoles.

Habíamos quedado para ir juntos hacia el gimnasio a las puertas del Forn Almirall, en la misma calle Princesa donde ambos residimos. De camino le he comentado como integrarían a los nuevos socios provenientes del “Team inglés” y como organizarían la nueva Junta Directiva para que siguiera teniendo la misma pluralidad de opiniones y un reparto entre catalanes y extranjeros. Su opinión era seguir repartiendo los cargos más burocráticos entre los catalanes y los cargos más representativos seguirían en manos de los auténticos fundadores y de los que nació la idea de la creación del nuevo Club. Quizás algún día futuro podría haber problemas y pretensiones para que el Club fuera dirigido por catalanes pero estaba convencido que en ese momento era más importante, para todos, consolidar el proyecto.

A las nueve de la noche empezaba la reunión, mucho más concurrida que la anterior en el Gimnasio Solé, convertido casi ya en sede social del Club y con el señor Masferrer también presente. Los puntos a tratar serían varios. Por un lado el nombramiento de una nueva Junta para dar cabida a los nuevos integrantes. También se debería hablar de las cuotas que deberían aportar los socios para sufragar los gastos de alquiler de los campos donde se disputan los encuentros. Y por otro escoger las señas de identidad del Club. El escudo y cual sería la indumentaria que se usaría en los partidos. Recordemos que hasta la fecha los equipos acostumbraban a vestir uno de rojo y otro de azul lo que se reflejaba en la prensa para denominarlos habitualmente. “Team azul” y “Team rojo

Con la palabra en poder de Walter Wild como presidente del Club se ha escogido a la nueva Junta Directiva y donde las diferentes religiones y procedencias has estado representadas. La presidencia seguirá en manos de Walter Wild y se ha nombrado a John Parsons, como vicepresidente, cargo de nueva creación, y como representante del “Team Inglés” no en vano era una de sus jugadores más asiduo y constante. Los puestos de secretario y tesorero han permanecido en las mismas personas, Lluis de Ossó y Bartomeu Terrades, respectivamente. Se ha nombrado un vocal de la junta, cargo que ostentará Adolfo López. Como capitán del Football Club Barcelona sigue, como no podía ser de otra forma, Hans Gamper. Y se ha nombrado también a un segundo capitán para el que se ha escogido a William Parsons.

El segundo punto del día ha sido el acuerdo de las cuotas a pagar. La cantidad acordada ha sido de dos pesetas mensuales. Y para poder disputar las diferentes partidas es condición indispensable el serlo. La cantidad no es demasiado elevada si partimos de la base que un gimnasio te cobra cinco pesetas al mes. Y para los señores allí reunidos seguro no sería ningún problema atendiendo a la posición social y laboral en todos se hallan.

Luego se ha procedido a escoger el que será el escudo del Club y se ha optado por el escudo de la ciudad, lógico si tenemos en cuenta el nombre escogido. Una forma adiamantada partida en cuartos con la Cruz de Sant Jordi en dos de ellos y los dos palos rojos sobre fondo amarillo en las otras dos. Encima del diamante, rematándolo, la Corona de Aragón y el murciélago símbolo del Rey Jaume I. Alrededor, y rodeando el rombo, dos ramas. Una de laurel y otra de palma. El escudo se colocará en el centro del pecho de la camisa con que disputaran las partidas.

El sello oficial del Club será el mismo escudo pero circunvalado con las palabras “Foot-Ball Club Barcelona” y el año de la fundación del Club, “1899”, justo en la parte inferior.

Se ha hablado también de la necesidad de poder jugar siempre los partidos en el mismo terreno. Por este motivo se ha nombrado una comisión para entrevistarse con el señor Bertrand, para poder hacer uso de forma regular de los terrenos del Velódromo de la Bonanova siendo este el lugar escogido para que el Club realice sus encuentros.

Se ha acordado invitar al “Foot-Ball Club Català” que en un par de días celebrarán también su fundación bajo la dirección de Jaime Vila y el Gimnasio Tolosa, a un encuentro a celebrar el próximo 24 de diciembre a las tres de la tarde. Esto queda a expensas de la formación del nuevo Club y la aceptación del envite por su parte. Igualmente se pone fecha a un nuevo partido contra el “Team Inglés” como revancha del celebrado. La fecha se acuerda para el 26 de diciembre. Se deseaba jugar el máximo número de partidas frente a rivales distintos para aumentar el interés general por el “foot-ball” lo que a la vez llevaría a la formación de nuevos “teams”.

También se ha hablado de los colores e indumentaria que vestirá el nuevo Club. El acuerdo ha sido vestir con franjas perpendiculares bicolores. Negro y encarnado. Así ha salido publicado en “La Vanguardia” y “La Publicidad” de ayer. Aunque mañana y según me han anunciado desde “Los Deportes” y sin darme explicación alguna, aparecerán los colores azul y encarnado como indumentaria definitiva.

He llegado a casa cerca de la media noche. Por el camino, acompañado de Walter Wild, hemos repasado un poco el transcurso de estos días. Las cosas habían transcurrido muy rápidas en la fundación del nuevo Club. Me he alegrado especialmente por Walter y su amigo Hans Gamper. Se han salido con la suya. Han logrado dar vida a su sueño, el Football Club Barcelona.

Rayas perpendiculares: una tradición de 115 años

Publicado en http://www.am14.net el día 2 de Diciembre de 2.014

 

Los Deportes” informaba el 17 de diciembre de 1899 sobre cómo debía ser la equipación del FC Barcelona.

Los Deportes” informaba el 17 de diciembre de 1899 sobre cómo debía ser la equipación del FC Barcelona.

 

A veces necesitamos que se cometan auténticas barbaridades para bucear en la historia. Y hoy ha sido uno de esos días. La portada del diario ‘Sport‘ en la que se anuncian los diseños de las nuevas equipaciones del Fútbol Club Barcelona para la temporada que viene ha agitado corazones y generado que muchos se frotaran los ojos.

El Fútbol Club Barcelona ha usado franjas horizontales en la equipación de algunas secciones. Atletismo y Baloncesto las más recordadas. En esta última, se usó por última vez en la temporada 1971-1972.

Pero a veces conviene ir un poco más allá. Ahora que hace 115 años de la fundación del Club convendría resaltar lo que publicaba el semanario ‘Los Deportes‘ sobre la segunda reunión fundacional del Club celebrada el 13 de Diciembre de 1899 y cuyo texto se puede leer en la imagen que encabeza este artículo.

Siempre se ha tomado como referencia esta publicación. Es evidente que se habla de rayas perpendiculares. ¿Puede el Barça, a día de hoy, hacer caso omiso a lo que dictaron los pioneros del Club, con Walter Wild y Hans Gamper a la cabeza? ¿Todo vale en aras a ingresos y campañas de marketing? ¿Está el Club en manos de la firma que confecciona los equipajes a cambio de unos millones?

Ahora bien, el buceo en las hemerotecas y en la historia a veces nos depara sorpresas. Los diarios ‘La Vanguardia‘ y ‘La Publicidad‘ del día 15 de Diciembre de 1899 también hablan de la reunión citada. Y citan de igual modo las rayas perpendiculares. Por tanto el tema está claro. Aunque a veces, como dice la canción, “la vida te da sorpresas”.

 

Nota sobre el uniforme en el diario ‘La Vanguardia’ del 15/12/1899.

Nota sobre el uniforme en el diario ‘La Vanguardia’ del 15/12/1899.

Nota sobre el uniforme en el diario ‘La Publicidad’ del 15/12/1899.

Nota sobre el uniforme en el diario ‘La Publicidad’ del 15/12/1899.